zdrowie

TOPICS

Przysięga Innowacji

Jeżeli chcemy żyć długo i w dobrym zdrowiu, to musimy mieć m.in. dostęp do skutecznej i innowacyjnej medycyny, która potrafi sprostać wciąż nowym wyzwaniom cywilizacyjnym.

Kilka słów o teleopiece

Prognozy demograficzne podają, że liczba seniorów, którzy przekroczyli 65 rok życia, w ciągu najbliższych 15 lat, zwiększy się z ok. 5,5 mln. osób do 9 mln., czyli wzrośnie o 3,5 mln. osób tj. o 65 proc.

ŁZS okiem psychologa

Warto wyposażyć społeczeństwo poprzez edukację w rzetelne informacje dotyczące tej choroby, uczyć większej tolerancji i akceptacji oraz uświadamiać, że jest to choroba, która może dotknąć każdego z nas.

Grafen w medycynie

Grafen określany jest jako „wschodząca gwiazda” inżynierii materiałowej i nanotechnologii. Łatwo zauważyć rosnące zainteresowanie światowych firm technologiami związanymi z nowym materiałem.

Trójwymiarowa rehabilitacja − stabilność dla mobilności

Kompleksowe podejście fizjoterapeutyczne to najważniejszy aspekt terapii pacjentów. Wraz z globalną pracą układu mięśniowo-szkieletowego wiąże się również kwestia stabilności centralnej. Czynniki cywilizacyjne sprawiają, że deficyty posturalne występują nie tylko wśród pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi oraz ortopedycznymi, ale również wśród osób zdrowych.