technologia

TOPICS

Grafen w medycynie

Grafen określany jest jako „wschodząca gwiazda” inżynierii materiałowej i nanotechnologii. Łatwo zauważyć rosnące zainteresowanie światowych firm technologiami związanymi z nowym materiałem.

Kilka słów o teleopiece

Prognozy demograficzne podają, że liczba seniorów, którzy przekroczyli 65 rok życia, w ciągu najbliższych 15 lat, zwiększy się z ok. 5,5 mln. osób do 9 mln., czyli wzrośnie o 3,5 mln. osób tj. o 65 proc.

Dlaczego Polsce niezbędne są innowacje społeczne?

We współczesnym świecie mamy do czynienia z przenikaniem się aktywności trzech podstawowych sektorów aktywności ludzkiej – sektorem państwa (publicznym), biznesu (prywatnym) i społeczeństwa obywatelskiego – tak mamy też do czynienia z typowymi dla tych trzech sektorów narzędziami rozwiązywania problemów.

Trójwymiarowa rehabilitacja − stabilność dla mobilności

Kompleksowe podejście fizjoterapeutyczne to najważniejszy aspekt terapii pacjentów. Wraz z globalną pracą układu mięśniowo-szkieletowego wiąże się również kwestia stabilności centralnej. Czynniki cywilizacyjne sprawiają, że deficyty posturalne występują nie tylko wśród pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi oraz ortopedycznymi, ale również wśród osób zdrowych.

Kim będziemy na starość?

Statystyki i prognozy demograficzne mówią, że wielu z obecnych 30-, 40- czy 50-latków dożyje 90-100 lat. W Hiszpanii już teraz oczekiwana długość życia to sporo ponad 80 lat. To nam daje 20-30 lat życia bez realnej aktywności zawodowej, życia które swoją bezwładnością często prowadzi na margines toczącego się swoi rytmem świata.