przemysł

TOPICS

Innowacje zapraszają

Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki jako proces szybkiego i skutecznego wdrażania nowych rozwiązań uzależniona jest od zdolności społeczeństwa do tworzenia i przyswajania wiedzy.