Inkubatory technologiczne

Celem inkubatorów technologicznych jest wspieranie kapitałowe innowacyjnych pomysłów biznesowych. Podmioty te prowadzą działalność dzięki unijnemu działaniu 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W jeden pomysł inkubator może zainwestować nawet 200 tys. euro, obejmując nie więcej niż 50 proc. udziałów. Zgodnie z wymaganiami PARP, czas trwania inwestycji nie może przekroczyć 10 lat, ale optymalny moment wyjścia to 3-5 lat.

Fundusze zalążkowe

Z pomocą innowacyjnym projektom przychodzą również fundusze zalążkowe, które w zamian za określony udział w projekcie wykładają gotówkę. Oprócz pieniędzy wnoszą także doświadczenie i kontakty, często ważniejsze od środków pieniężnych. Swoją działalność skupiają na pomysłach we wczesnej fazie rozwoju i o wysokim potencjale wzrostu. Maksymalnie inwestują do 3-5 mln zł.

Anioły biznesu

Anioły Biznesu to osoby fizyczne lub przedsiębiorcy, którzy inwestują w przedsięwzięcia na wczesnym etapie ich rozwoju (w tzw. startupy). Do startującej firmy wnoszą kontakty i znajomość branży, gdyż przeważnie inwestują w sektorze, który wcześniej dobrze poznali. Od innych podmiotów inwestujących w startupy, Aniołów Biznesu różni mniej sformalizowane podejście do analizy pomysłów. Dokładne kalkulacje przyszłych zysków schodzą na dalszy plan a ważniejszy jest człowiek, jego kompetencje i swoista „chemia” między nim a inwestorem. Inwestorzy zazwyczaj zrzeszeni są w sieciach Aniołów Biznesu.

Fundusze Venture Capital/Private Equity

Podmioty VC/PE funkcjonują bardzo podobnie jak fundusze zalążkowe. Również poszukują perspektywicznych biznesów, które przyniosą wysoką stopę z inwestycji. Wyróżnia je wielkość inwestycji i etap rozwoju przedsięwzięcia, w które inwestują. Zazwyczaj interesują się projektami, które już odniosły pierwsze sukcesy, ale potrzebują kapitału na dalszy rozwój. Kwota inwestycji może sięgać nawet 100 mln zł.