Są wykorzystywane zarówno przy konstruowaniu energoefektywnych silników lotniczych, jak i coraz bardziej popularnych bezzałogowych statków powietrznych, zwanych potocznie dronami.

Bezzałogowe statki powietrzne stają się technologią nie tylko dostępniejszą, ale także coraz chętniej wykorzystywaną i przez to obecną w różnych dziedzinach światowej gospodarki. W ostatnich latach rozwój tej stosunkowo nowej gałęzi lotnictwa stał się niezmiernie dynamiczny i zróżnicowany. Obejmuje on różne rodzaje statków powietrznych - od kilkugramowych urządzeń latających - po kilkunastotonowe samoloty. Jednocześnie niezwykle szeroki wachlarz możliwych zastosowań sprawia, że bezzałogowce w coraz większym stopniu stają się obecne w naszym codziennym życiu. Komisja Europejska w swoim komunikacie z kwietnia b.r. zatytułowanym „Nowa era w dziejach lotnictwa” przyrównuje trwającą ewolucję lotniczych technologii bezzałogowych do gwałtownego rozwoju technologii internetowych z początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Autorzy zwracają uwagę na szeroki zakres możliwych zastosowań, w których już teraz wykorzystuje się bezzałogowce, jak i tych, w których te maszyny dopiero znajdą zastosowanie. Kojarzone do niedawna głównie z operacjami wojskowymi drony, okazują się urządzeniami świetnie sprawdzającymi się w m.in. w rolnictwie na przykład przy monitorowaniu stanu upraw, ale także w geodezji, fotografii, produkcji filmowej czy ochronie i monitoringu. Bezzałogowce z powodzeniem wykorzystuje się w zarządzaniu kryzysowym wykonując loty nad terenami dotkniętymi klęskami żywiołowymi, oraz w straży pożarnej wykonując loty w celu monitorowania rozprzestrzeniania się pożarów. Z urządzeń tych chętnie korzysta również policja przy poszukiwaniu osób, czy też ochronie imprez masowych. Straż graniczna na co dzień posługuje się dronami patrolując granice państwa. W przyszłości bezzałogowce być może będą mogły  przewozić przesyłki, towary, a nawet ludzi. Z drugiej strony obserwując prace nad rozwojem systemów bezzałogowych w skali mikro można przyjąć, że z czasem możliwe będzie ich programowanie i wykorzystanie tak, aby spełniały np. rolę pszczół zapylających rośliny. Dzisiaj trudno w to uwierzyć ale przyszłość dronów ogranicza jedynie wyobraźnia. Pomysłów na wykorzystanie bezzaogowców jest wiele, i choć trudno w chwili obecnej określić dokładny zakres operacji, w których mogłyby być jeszcze używane, można jednak przewidywać, że rynek usług wykorzystujących te urządzenia będzie nadal rozwijać się na tyle dynamicznie, aby stać się również motorem napędowym przemysłu wytwórczego. Warto pamiętać, że produkcja nowoczesnych systemów bezzałogowych pociąga za sobą nie tylko budowę samych statków powietrznych, ale również wszelkiego rodzaju podzespołów i technologii wspomagających, które są przez nie wykorzystywane.

To właśnie dzięki olbrzymiemu postępowi technologicznemu w przeciągu kilku ostatnich dekad, także współczesny silnik lotniczy stał się jednym z najbardziej energoefektywnych napędów spalinowych. Postęp techniczny doprowadził do redukcji zużycia paliwa lotniczego o ponad 70 proc. w stosunku do lat 60. ubiegłego wieku, a co za tym idzie do redukcji emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Wzrost efektywności przełożył się także na obniżenie kosztów eksploatacji samolotów, a tym samym podróży, przyczyniając się do poprawy mobilności społeczeństw w skali światowej i wzmożonego popytu na usługi lotnicze. Dla przykładu najnowocześniejsze samoloty pasażerskie charakteryzują się podobnym zużyciem paliwa w przeliczeniu na jednego pasażera jak produkowane obecnie samochody klasy średniej.

Postęp techniczny i rozwój nowych technologii jest nierozerwalnie związany z lotnictwem. Dzięki niemu tworzone są m.in. coraz bardziej ekologiczne silniki samolotowe i wspierane inne dziedziny gospodarki, co widać chociażby na przykładzie lotnictwa bezzałogowego. Jednakże każda nowinka techniczna musi być mądrze i rozważnie wykorzystywana. To jaki użytek z nich zrobimy, zależy bowiem tylko i wyłącznie od nas samych.