*Dekalog ten był prezentowany w Sejmie w 2012 roku [5]. Ponadto zainspirował on Koalicję dla Innowacji i został przyjęty za jej podstawę [18]. Materiał i przypisy na podstawie pracy naukowej „Teraz Polska Innowacyjna: jak ją zbudować”.