Według tegorocznego raportu World Economic Forum, Polska plasuje się na 43. miejscu w światowym rankingu konkurencyjności, jednakże pod względem innowacyjności nasz kraj jest sklasyfikowany dopiero na 72. pozycji. Zmiana w tym zakresie jest możliwa przede wszystkim dzięki wykorzystaniu potencjału jaki niesie cyfrowa transformacja przedsiębiorstw.

Zjawisko cyfrowej transformacji to obecnie warunek konieczny dla budowania przewagi rynkowej firm w każdej branży. Opiera się ona na szerokim wykorzystaniu technologii informacyjnych w celu podniesienia produktywności wszystkich procesów przedsiębiorstwa, m.in. produkcji, dystrybucji, sprzedaży, czy obsługi klientów. Analitycy z IDC szacują, że do końca 2017 roku, 2/3 firm z listy największych światowych spółek postawi cyfrową transformację w centrum swojej strategii biznesowej.

Fundamentalna zmiana, której jesteśmy świadkami jest możliwa przede wszystkim dzięki dynamicznemu rozwojowi chmury obliczeniowej i jej zdolności do przetwarzania gigantycznych zasobów informacji. Obecnie mobilność, w połączeniu z usługami w chmurze, gwarantuje wykorzystanie technologii i całego jej potencjału do budowania przedsiębiorstw, poprawy ich wydajności, kreowania nowych rynków, czy modeli biznesowych, a także tworzenia miejsc pracy. W przypadku cyfrowej transformacji bardzo istotna jest budowa spójnego środowiska informatycznego opartego na zaufanej i jednolitej platformie technologicznej, na której zostaną osadzone rozwiązania i procesy biznesowe umożliwiające poprawę produktywności. Kolejnym elementem jest umiejętne połączenie tych rzeczy i integracja danych w ramach jednego ekosystemu oraz zapewnienie odpowiednich narzędzi analitycznych.

Polski przemysł już dzisiaj jest na etapie cyfrowych zmian. Bez systemów klasy ERP trudno wyobrazić sobie sprawne zarządzanie produkcją, dystrybucją, czy sprzedażą. Świetnym przykładem cyfrowej ewolucji jest sektor energetyczny, gdzie praktycznie w każdym elemencie łańcucha wartości istnieje pole do automatyzacji i poprawy procesów. Transformacja biznesowa nie powinna być jednak prowadzona jako jednorazowa duża zmiana. To specjalne podejście zakładające wprowadzanie ciągłych innowacji, powtarzalne dostarczanie nowych rozwiązań oraz stała ewolucja. Właśnie w taki sposób możemy sprawić, że polska gospodarka już wkrótce w rankingu innowacyjności i konkurencyjności dorówna, a nawet wyprzedzi najlepszych.