Dla młodych naukowców obecność w Akademii Młodych Uczonych stała się okazją do podjęcia nowych rodzajów działalności, a zaistnienie w korporacji Polskiej Akademii Nauk nadała wyższą rangę podejmowanych przez nich inicjatywom.