Stabilizacja centralna (Core Stability) to punkt wyjścia, który jest niezbędny w procesie rehabilitacji chodu, samodzielnego siedzenia, czy terapii ręki. To również najważniejszy aspekt wszelkich dolegliwości ze strony kręgosłupa, w terapii oraz prewencji.

Możliwości treningu gorsetu otaczającego tułów jest wiele, jednakże warunki, w jakich zadanie ruchowe powinno być zrealizowane, wiążą się ze znacznym utrudnieniem w zakresie bezpieczeństwa oraz prawidłowości wykonania. Szczególnie dotyczy to pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, dorosłych i dzieci, u których do tej pory praktycznie nie było możliwości stymulowania mięśni głębokich. Taka stymulacja jest jednak niezbędna, by tok i postępy terapii były zauważalne zarówno przez sztab medyczny, jak i pacjenta.Możliwości terapii w tym zakresie dają urządzenia Centaur 3D i Spacecurl 3D – trzeci wymiar rehabilitacji.

Dają one szansę przede wszystkim pacjentom, u których do tej pory nie było możliwości treningu stabilności centralnej, jak np. u pacjentów po przebytym udarze mózgu, ze stwardnieniem rozsianym, z mózgowym porażeniem dziecięcym. A wszystko to odbywa się w bezpieczny i przejrzysty dla pacjenta sposób.

Koncepcja Centaura 3D i Spacecurla 3D oparta jest na treningu grawitacyjnym, w którym ciało pacjenta jest wprowadzone w warunki dysbalansu. Każde z tych urządzeń jednak inaczej traktuje podejście do ruchu przeciwko sile grawitacji. Oprócz bezpośredniego wpływu na mięśnie głębokie widoczne jest tu również pośrednie działanie synergizmów mięśniowych. To czyni terapię kompleksową w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego.

Centaur 3D to robot, dzięki któremu pacjent jest wychylany z pozycji stojącej pod różnymi kątami, jego zadaniem jest utrzymanie izometrycznego napięcia mięśni zapobiegającego poruszeniu, co czyni korpus stabilnym. Praca za pomocą Centaura 3D jest bezpieczna i stabilna, dobrana indywidualnie do każdego pacjenta, a system biofeedback pokazuje cel, jaki ma być utrzymany w trakcie terapii. Dodatkowym atutem jest raportowanie oceny stabilności całego gorsetu.

Spacecurl 3D z kolei jest urządzeniem mechanicznym, dzięki któremu pacjent pod kontrolą i komendą terapeuty samodzielnie wykonuje ruchy złożone o nieograniczonej ilości płaszczyzn, przez co wprawia również Spacecurl 3D w ruch, następnie odpowiada na kolejne, bardziej skomplikowane zadania ruchowe. Urządzenie umożliwia przeprowadzenie nieograniczonej ilości zadań terapeutycznych. Umieszczając pacjenta w Spacecurl 3D możliwa jest również wizualna ocena dysproporcji i deficytów, nad jakimi należy pracować. Ponadto terapia na tym urządzeniu jest bardzo przyjemna dla pacjenta – oprócz treningu stabilności uczy propriocepcji, świadomości ciała w przestrzeni oraz zadaniowości ruchu.

Centaur 3D i Spacecurl 3D to urządzenia wzajemnie się uzupełniające, dzięki którym w bezpieczny i przyjemny sposób mięśnie głębokie zostają stopniowo wzmocnione. Należy zwrócić szczególną uwagę, że na stabilności buduje się mobilność, jest to podstawowa umiejętność organizmu ludzkiego, na której oparty jest każdy ruch. Trójwymiarowa rehabilitacja z pomocą Centaura 3D i Spacecurla 3D to terapia pacjentów z: chorobą Parkinsona, SM, mózgowym porażeniem dziecięcym, ze wzmożoną spastyką, po przebytym udarze mózgu, po urazach rdzenia kręgowego, po urazach kręgosłupa, ze stanem przeciążeniowym kręgosłupa oraz jako prewencja incydentów oraz dolegliwości bólowych.