A także autoregeneracji, jaki tkwi w każdym żywym organizmie. Samoodnowa tkanek to naturalny, fizjologiczny proces zachodzący podczas całego życia. W poszczególnych tkankach przebiega on jednak z różną intensywnością. Przykładowo, odnowa komórek krwi czy komórek nabłonkowych jest bardzo szybka, natomiast znacznie wolniej regenerują się mięśnie i kości, a jeszcze wolniej komórki nerwowe. Przy znacznym uszkodzeniu tkanek, np. w wyniku choroby czy zaawansowanego wieku, fizjologiczna regeneracja nie jest już wystarczająca. Pomóc tutaj może właśnie medycyna regeneracyjna, która dysponuje różnymi sposobami jej stymulowania.

Medycyna regeneracyjna znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, w tym również w medycynie estetycznej, choć tutaj wykorzystanie jej osiągnięć jest z różnych przyczyn ograniczone. Powodem są m.in. wysokie koszty procedur (finansowanie odbywa się zawsze z kieszeni pacjenta), ich skomplikowany charakter (zabiegi odbywają się z reguły w warunkach gabinetowych) oraz fakt, że pacjenci medycyny estetycznej są z reguły osobami zdrowymi (ryzyko zabiegów w tym przypadku musi być zawsze ograniczone do minimum).

W medycynie estetycznej największe znaczenie praktyczne mają: stosowanie płytkowych czynników wzrostu, autologiczne przeszczepy tkanki tłuszczowej oraz próby wykorzystywania komórek macierzystych.

Czynniki wzrostu podaje się do skóry w postaci tzw. osocza bogatopłytkowego otrzymywanego z krwi pacjenta. Głównym celem jego stosowania jest dostarczenie dodatkowej porcji zagęszczonych czynników wzrostu do miejsc, które tego potrzebują i które chcemy poddać przebudowie, regeneracji i odmłodzeniu. Wykorzystuje się je najczęściej do odbudowy i rewitalizacji skóry (twarz, szyja, dekolt, grzbiety rąk) oraz w leczeniu różnych postaci łysienia (androgenowe, plackowate, telogenowe wypadanie włosów).

Czynniki wzrostu uwalniane z płytek krwi po ich podaniu do skóry przyśpieszają dzielenie, rozwój i różnicowanie się komórek oraz stymulują komórki macierzyste i wzrost fibroblastów. Pobudzają przez to tworzenie się kolagenu i macierzy międzykomórkowej oraz wpływają korzystnie na jakość połączeń międzykomórkowych. Stymulują także tworzenie się nowych naczyń krwionośnych i korzystnie wpływają na poprawę mikrokrążenia. Inicjują zatem i przyspieszają procesy regeneracji i odbudowy tkanek, promując naturalne, ozdrowieńcze mechanizmy naszego organizmu.

Autologiczne, czyli własne, przeszczepy tkanki tłuszczowej wykonuje się w medycynie estetycznej przeszczepiając tłuszcz przeważnie z okolicy ud na różne okolice twarzy. Jest to w wielu przypadkach bardzo dobra alternatywa dla stosowania tzw. wypełniaczy tkankowych. Przeszczepy tkanki tłuszczowej wykorzystywane są z reguły do uzupełniania objętości policzków, łuków jarzmowych, skroni, ust i okolicy brody.

Przeszczepy własnej tkanki tłuszczowej mają tę wielką zaletę, że ilość dostępnego materiału do przeszczepu jest przeważnie duża (z reguły przeszczepia się kilkanaście cm³), efekty zabiegu trwają długo (kilka lat), a jego koszty są stosunkowo niewysokie. Wykonuje się je z reguły wtedy, kiedy ubytki objętości są znaczne i potrzeba jest dużo materiału, aby je zniwelować. Procedurę tą czasami wykorzystuje się także jako towarzyszącą operacyjnemu liftingowi twarzy.

Wiele dyskusji towarzyszy perspektywie stosowania w medycynie regeneracyjnej komórek macierzystych. Komórki macierzyste to komórki multipotencjalne. Oznacza to, że wstrzyknięte do chorych tkanek potrafią dzielić się na komórkę-replikę oraz drugą komórkę, która przybiera postać tkanki, do której została podana. Dzięki temu, podawane bezpośrednio w miejsca chorobowo zmienione, pozwalają na ich regenerację.

Somatyczne, czyli dorosłe, komórki macierzyste obecne są w różnych tkankach naszego organizmu. W odróżnieniu od komórek zarodkowych mają one jednak bardziej ograniczony potencjał rozwojowy. Do celów medycyny estetycznej pozyskuje się je najczęściej z tkanki tłuszczowej i wykorzystuje w procedurach regeneracji skóry oraz w leczeniu wypadania włosów. Można je także stosować przy przeszczepach tkanki tłuszczowej, ponieważ zwiększają stopień jej przeżywalności w miejscu podania.

Komórki macierzyste stosowane są w medycynie już od kilkudziesięciu lat. Są jednym ze środków terapeutycznych w przypadku chorób rzadkich, onkologicznych i hematologicznych. Dzięki umiejętności ich wykorzystania możliwe jest m.in. przeszczepianie szpiku kostnego.

W medycynie estetycznej potrzebne są dalsze rzetelne badania i dokumentowanie efektów wszystkich wyżej opisanych metod, a w szczególności komórek macierzystych. Na pewno przyczyni się to do pogłębienia rozumienia mechanizmów ich działania oraz optymalnego wykorzystania i jeszcze szerszego stosowania w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie medycyny.