uszczyca jest chorobą, która dotyka nie tylko skóry, ale również całego organizmu, jakie choroby współtowarzyszą temu schorzeniu i czy są istotnym zagrożeniem dla życia pacjentów?

Łuszczyca to choroba ogólnoustrojowa, w której często współistnieje zespół metaboliczny, a więc otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom cholesterolu i/lub trójglicerydów, podwyższony poziom kwasu moczowego. W wyniku tego wzrasta ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, co powoduje zwiększone ryzyko zgonu. Ponadto u chorych częściej występuje dna moczanowa, zaburzenia snu, zespoły lękowe i depresja.

Jakie czynniki wpływają na rozwój łuszczycowego zapalenia stawów i do czego może doprowadzić ta choroba?

Od 4 do 42 procent chorych na łuszczycę rozwija łuszczycowe zapalenie stawów, w którym wzrasta częstość wymienionych wcześniej chorób współistniejących, a co za tym idzie jeszcze bardziej zwiększa się ryzyko przedwczesnego zgonu. Łuszczycowe zapalenie stawów może współistnieć również z innymi chorobami o podłożu autoimmunologicznym, takimi jak zapalenie błony naczyniowej oka czy nieswoista zapalna choroba jelit. Czynnikami predysponującymi do rozwoju łuszczycowego zapalenia stawów są zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe oraz charakter i lokalizacja zmian łuszczycowych. Na szczególną uwagę zasługuje lokalizacja zmian łuszczycowych na paznokciach, skórze głowy i w szparze pośladkowej. Aktualnie uważa się, że łuszczyca paznokci nie tylko warunkuje rozwój łuszczycowego zapalenia stawów, ale także decyduje o jego gorszym przebiegu. Nieleczona choroba lub zbyt późno włączone leczenie może doprowadzić do niesprawności ruchowej, częstszego występowania schorzeń współistniejących i przedwczesnego zgonu.

Jaki procent łuszczycowego zapalenie stawów przybiera postać agresywną i jakie ma to konsekwencje?

Każde łuszczycowe zapalenie stawów wymaga stałego monitorowania choroby. Nawet choroba o początkowo łagodnym przebiegu może w każdej chwili ulec zaostrzeniu i przybrać postać agresywną. Brak adekwatnego leczenia powoduje powstanie nieodwracalnych zmian strukturalnych w kościach, które upośledzają układ ruchu prowadząc do niepełnosprawności i pogorszenia jakości życia.

Jakie leczenie można zaproponować pacjentom z łuszczycowym zapaleniem stawów, którzy nabrali oporności na leczenie?

Łuszczycowe zapalenie stawów to choroba o różnorodnej manifestacji klinicznej. Skuteczne leczenie tego schorzenia polega na indywidualnym doborze terapii, a w przypadku jej nieskuteczności zmiany leków.

Osiągnięcie remisji jest najbardziej prawdopodobne kiedy mamy możliwość zastosowania i doboru odpowiedniego leku mając do dyspozycji większą liczbę preparatów o zróżnicowanych mechanizmach działania. Jest lek w postaci tabletek, który mógłby być przepisywany na receptę, co nie wymuszałoby częstszych wizyt u reumatologa, niż wynika to ze standardowego postępowania. U części chorych leczenie tym lekiem mogłoby być na tyle skuteczne, że nie wymagaliby zastosowania leczenia biologicznego. Niestety nie mamy możliwości przypisania pacjentom tego leku ze względu na brak finansowania ze środków publicznych.