ak rozwiążemy problem bezpiecznego, codziennego funkcjonowania tak licznej grupy seniorów? Jak zabezpieczyć ich potrzeby uczestniczenia w życiu społecznym i rodzinnym? Pamiętajmy przy tym, że musimy, z przyczyn ekonomicznych, jednocześnie zadbać aby jak największa liczba osób w wieku produkcyjnym była aktywna, bo musi ona wytworzyć dochód narodowy niezbędny do funkcjonowania społeczeństwa. Nie możemy przyjąć, że członkowie rodzin będący w wieku produkcyjnym będą się zajmowali wyłącznie, codziennie, swoimi seniorami. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem, jest możliwie szerokie wykorzystanie, nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i rozwiązań informatycznych. Tu przychodzą z pomocą innowacyjne rozwiązania i technologie.

W ciągu najbliższych 3 do 5 lat jest możliwy do zrealizowania, w Polsce, rozbudowany system teleopieki nad osobami w wieku senioralnym, samodzielnie, bezpiecznie żyjących w swoich domach. Jak to będzie wyglądać? Senior zostaje wyposażony w zestaw czujników, które będą monitorowały jego bezpieczne funkcjonowanie. Liczba aktywnych czujników jest zależna od jego stanu zdrowia i sprawności ruchowej. Wystarczająco sprawnym seniorom, potrzebne będzie monitorowanie ich bezpieczeństwa poprzez rejestrowanie ewentualnego upadku z podaniem, w jego momencie, geolokalizacji oraz przycisk alarmowy umożliwiający wezwanie pomocy gdy uzna on udzielenie sobie pomocy za niezbędne. Możemy, dla poprawy tego bezpieczeństwa, dodawać kolejne monitorowane parametry, w zależności od stanu zdrowia podopiecznego. Może to być: waga, temperatura, puls, poziom cukru, nasycenie krwi tlenem (saturacja), ciśnienie krwi, pracę serca poprzez rejestrację zapisu EKG. Możemy monitorować przyjmowanie leków i przypominać o konieczności ich zażycia, a także monitorować aktywność ruchową i mobilizować seniora do tej aktywności, która jest dla zdrowia tak niezbędna. Jest także możliwe zdalne monitorowanie rehabilitacji ruchowej.

Dla rejestrowania kilku parametrów wystarczające jest noszenie na przegubie dłoni urządzenia podobnego do zegarka. Jeśli wystąpi potrzeba monitorowania wielu parametrów, potrzebne będzie włożenie koszulki wykonanej ze specjalnego materiału z rozmieszczonymi na niej czujnikami. Wszystkie monitorowane parametry są analizowane przez odpowiednio zaprogramowane urządzenie. Jeśli czujnik zarejestruje niewielkie przekroczenie, ustalonego dla monitorowanego seniora, bezpiecznego poziomu parametru - uruchomi się sygnał ostrzegawczy. Jeśli przekroczenie będzie zagrażające życiu, zostanie powiadomione o tym centrum monitoringu. Dyżurujący w centrum telemonitoringu podejmują, stosowne do zaistniałej sytuacji działania. Od poinformowania o wynikach analizy monitorowanych parametrów lekarza rodzinnego i opiekunów, poprzez uruchomienie w razie potrzeby, uzgodnionej pomocy sąsiedzkiej lub pomocy stosownych służb, aż do wezwania, jeśli będzie bezpośrednio zagrożone życie podopiecznego, pogotowia ratunkowego i innych służb publicznych.

Wiele osób pomyśli, że jeśli to jest możliwe, to w Polsce będzie zrealizowane za wiele, wiele lat. Otóż zapewniam państwa, że Polskie firmy na dzień dzisiejszy dysponują rozwiązaniami technicznymi i możliwościami zrealizowania takiego systemu opieki. Co więcej, może on być jeszcze uzupełniony o możliwość dostarczania seniorom pomocy w rozwiązywaniu wielu codziennych spraw. Począwszy od zakupów, przez sprzątanie, drobne naprawy, aż po dostęp do dóbr kultury i rozrywkę, w tym spotkań towarzyskich aby nie mieli oni poczucia samotności i wyobcowania. Marzenia? Nie. To jest możliwe. Na dziś najważniejsze jest doprowadzenie do uruchomienia centrum monitoringu działającego 24 godziny na dobę 365 dni w roku. Urządzenia monitorujące, spełniające wymogi bezpieczeństwa i wiarygodności pomiarów, są już dostępne.