Innowacje

Innowacje medyczne ratują życie

Ekspozycja na s o ce uwa aj na znamiona

Ekspozycja na słońce – uważaj na znamiona

Nie ma „bezpiecznego” opalania się, ale nie oznacza to, że nie należy przebywać na słońcu, gdyż wszystkie ekstrema są groźne dla zdrowia.
M odzi polscy wynalazcy

Młodzi polscy wynalazcy

W 2015 roku Olga Malinkiewicz otrzymała jako pierwsza Polka tytuł „Innovator of the Year” w konkursie „Innovators Under 35”.
Cyfrowy wzrost polskich przedsi biorstw

Cyfrowy wzrost polskich przedsiębiorstw

Polska gospodarka stoi przed kluczowym wyzwaniem związanym z budowaniem swojej pozycji konkurencyjnej.
Polacy za ma o patentuj

Polacy za mało patentują

Polscy naukowcy opatentowali technologię produkcji grafenu, uważanego za przełomowy materiał. Przewiduje się, że znajdzie również szerokie zastosowanie w medycynie czy ochronie środowiska.
Droga do innowacji

Droga do innowacji?

Chcemy podtrzymać bardzo wysoki udział przemysłu w strukturze zatrudnienia w Polsce. Naszą ambicją jest, by w roku 2020 r. przemysł stanowił 25 proc. polskiego PKB.
Polska farmacja innowacj stoi

Polska farmacja innowacją stoi

Przełom w przemyśle farmaceutycznym w Polsce. Polska farmacja to już nie tylko tzw. terminale światowych koncernów, ale innowacyjne ośrodki akademickie, instytuty badawcze i przedsiębiorstwa.
Kilka s w o teleopiece

Kilka słów o teleopiece

Prognozy demograficzne podają, że liczba seniorów, którzy przekroczyli 65 rok życia, w ciągu najbliższych 15 lat, zwiększy się z ok. 5,5 mln. osób do 9 mln., czyli wzrośnie o 3,5 mln. osób tj. o 65 proc.
Program wspieraj cy innowacje w medycynie

Program wspierający innowacje w medycynie

Sztuczna kość sensacją tegorocznej edycji Prix Galien w kategorii odkrycie naukowe.
Post py w leczeniu chor b m zgu

Postępy w leczeniu chorób mózgu

W ciągu ostatnich kilkunastu lat charakter neurologii – tu w rozumieniu jednej z dziedzin praktyczno-klinicznych – ewoluował.
Nowo ci w obrazowaniu

Nowości w obrazowaniu

Nieodłącznym elementem medycyny jest obrazowanie. Rok 2016 pokazał, jak ważne jest obrazowanie w kardiologii.
Ch oniak Hodgkina choroba ludzi m odych

Chłoniak Hodgkina – choroba ludzi młodych

W Polsce zapada na nią rocznie około 800 osób. Co istotnie – jest to choroba ludzi młodych. Najwięcej zachorowań obserwuje się wśród osób w wieku od 15 do 35 lat.